Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Verkoop van edelstenen, klankschalen en stemvorken

Edelstenen zijn niet alleen mooi en decoratief, ze hebben ook helende eigenschappen, ze bezitten een kracht die voor meerdere doeleinden kunnen worden ingezet.

Zo kan een bergkristal de energie kanaliseren en als deze bergkristal gecombineerd wordt met een amethist en rozenkwarts dan geeft dat een harmonische sfeer in de ruimte waar deze geplaats wordt.

Ruimtes met veel apparatuur, zoals computers, internet en telefonie hebben baat bij toermalijn, deze edelsteen helpt de straling van deze apparaten te kanaliseren, waardoor de straling beter geaard kan worden, en zo ook direct een gezondere sfeer ontstaat.

CVIO geeft een passend persoonlijk advies bij het kopen van edelstenen.

Klankschalen en stemvorken kunnen ingrijpende veranderingen teweegbrengen in lichaam, ziel en geest van de mens. Hun trilling worden niet alleen door het oor opgevangen, maar met het hele lichaam, met alle cellen. Bij het aanschaffen van klankschalen en stemvorken is het van belang dat deze aanschaf past bij de persoon die deze koopt.

Voor aanschaf van deze materialen kan er afspraak gemaakt worden met Margriet de Boer info@cvio.nl Tel: 0519-220700

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.