Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Startdata opleidingen

Datum Titel Opleiding Tijd Overzicht
Startdata   opleidingen   2018
Maandagavond 16 april Intuïtieve Ontwikkeling ( startgroep) Basis en beroepsopleiding 19.35 - 21.15 Alle data
Woensdagochtend 18 april Intuïtieve Ontwikkeling Basis en beroepsopleiding 09.00 - 11.00 Alle data
Donderdagmiddag 11 januari Verdiepingsjaar  voor  Therapeut (NIEUW) Beroepsopleiding 13.30 - 16.00 Alle data
Maandagmiddag 16 april Holistisch Energetisch Therapeut 3e jaars Beroepsopleiding 13.30 - 16.00 Alle data
Vrijdagochtend 20 april Holistisch Energetisch Therapeut 4e jaars Beroepsopleiding 09.00 - 11.30 Alle data
Woensdagavond 18 april Holistisch Energetisch Therapeut 2e jaars Beroepsopleiding 19.30 - 22.00 Alle data
        Alle

                   OP VRIJDAGMIDDAG 29 JUNI IS ER EEN INFORMATIEMIDDAG. (Aanmelden graag via info@cvio.nl)  

Datum Titel Opleiding Tijd  
Startdata nieuwe opleidingen en bijscholing 2018
Maandagavond 16 april (1e jaars) Intuitieve ontwikkeling/ Holistisch energetisch therapeut 1e jaars  Basis en beroepsopleiding   19.15-21.15  
          
Vrijdagochtend 14 september
 (2e jaars)
Vervolg beroepsopleiding Holistisch energetisch therapeut   Beroepsopleiding  9.00-11.30  

         BIJSCHOLING Total Body reflex            

START               17 en 24 april (tweedaagse)

DOCENT            Margriet de Boer

FUNCTIE           Opleidingskoordinator CVIO  

         BIJSCHOLING   Numerologie

 DATA        13 en 20 november (2 daagse)

 DOCENT  Maarten Oversier

 FUNCTIE Regressie/incarnatie therapeut                               

  

    BASISBEROEPSOPLEIDING  2018

  START 16 april  en 14 september 2018

  DOCENT Margriet de Boer      

  TIJD : Maandagavond 1e leerjaar

  TIJD: vrijdagochtend 2e leerjaar

 

    

     

 

 

Vakanties

 

 

Voorjaarsvakantie : 19 feb t/m 2 maart.

Tussenweken ;2 april t/m13 april

Meivakantie :  30 april t/m 4 mei

 

 

 

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.