Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Doel

Centrum voor intuïtieve ontwikkeling heeft als doel mensen te begeleiden die zich intuïtief willen ontwikkelen en geeft hierin basisopleiding en beroepsopleiding.
De persoonlijke ontwikkeling , kwaliteiten en eigen ervaring staan centraal in de opleiding.
Stap voor stap bieden de opleidingen een gestructureerde  leermethode om intuïtieve vermogen te ontplooien en deze ook doelgericht in te zetten.

 

Het gaat om het volgen van het pad, het pad wat kronkelt en draait,
en soms nergens heen lijkt te leiden, totdat je plotseling begrijpt wat belangrijk is.

Dan vertrouw je op je innerlijke geaardheid, je wordt je sterker bewust van alles dan ooit tevoren,
Je ziet en hoort op hoger niveau  en al snel kun je laten leiden door je eigen inzicht en kennis.

Je wordt niet langer beheerst door emoties. Angst, woede en gespannenheid verdwijnen.
Je wordt niet langer overweldigd, door de eisen die het dagelijks leven stelt.

Omdat niets je kan overweldigen, als je wordt geleid door een hoger bewustzijn.
Je bent niet langer slaaf van “mag“ en “mag niet”.

Wat anderen van je denken is niet belangrijk. Je hebt het lef en de wijsheid om te weten
dat je op het goede pad bent , het pad wat voor is bedoeld.

Als dat gebeurt, heb je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen
verheven tot een spiritueel niveau, waar een diep en intens inzicht heerst.

Bron: "De stem van de aarde"Elisabeth Fuller.

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.