Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Afgestudeerde therapeuten van CVIO

Voornaam Achternaam Woonplaats Provincie Telefoon Website
Monique Roos Dokkum Friesland 06-48252015 www.moniqueroos.nl
Esther van der Werf Leeuwarden Friesland 058-2127120 www.eigen-wijze.net
Gwen van der Sloot Leeuwarden Friesland 06-15508555 www.praktijkdelichtcirkel.nl
Jacoba Wierstra Westergeest Friesland 0519-518667 www.jacobawierstra.nl
Diana Ter Heegde EE Friesland 0611859852 www.holistisch-therapeut-diana.nl
Jose de vries Drachten Friesland 06-46670930 www.innerlijkinbalans.nl
Jelly Nienke van Steinvoorn Leeuwarden Friesland 06-42566568 www.mooiimens.nl
Tjitske Postma Noardburgum Friesland 0511-475763 www.krudwiizer.nl

Taede

Suzanne

Smidt

Dijkstra

Dokkum

Dokkum

Friesland

Friesland

0519-332453

06-24455464

www.streamtherapie.nl

www.sunnestriel.nl

Sabine

Tjallie

Mooijweer

Ferwerda

Raerd

Leeuwarden

Friesland

Friesland

06-51797389

06-13301619

www.additievetherapiemooijweer.nl

www.tjalda.nl

Hellen

Janette

van Vliet

van Buren

Leeuwarden

Oudega

Friesland

Friesland

06-37355765

0512-356597

info@praktijkhelena.com

www.vrij.nu

Nellie

Agaath

de Vries

Zuurbier

Leeuwarden

Achlum

Friesland

Friesland

06-22292984

06-53962441

nellievries@hotmail.com

www.huisvanhethart.nl

Anneke

Alie

Dijkstra

Kesimaat

Kollumerpomp

Franeker

Friesland

Friesland

0627153660

0648080888

www.dimensio.frl

www.healie.nl

Gerda

 

Postma

 

Burgum

 

Friesland

 

0640155343

 

www.jadeshiatsu.nl

 

 

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.