Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Beroepsopleiding jaar 4

Het vierde leerjaar

In dit laatste jaar van de beroepsopleiding is er de mogelijkheid om stage te lopen met als doel om de vaardigheden en kennis die is opgedaan tijdends de studie in de praktijk te brengen.

Het studie programma van het derde jaar bestaat uit 2 onderdelen:

 • Reading
 • Communicatie

Reading

De basiswerkvorm reading is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kunnen we leren waarnemen in de vorm van beelden, geluiden, of door te voelen of te ruiken. In het contact met onze omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden. Vaak zijn we ons hier niet van bewust. Onze zichtbare wereld ,het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging (trilling) staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kunnen we met behulp van reading dit energieveld lezen en kunnen we dit vertalen in praktische informatie.

Zo biedt reading de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert om optimale keuze te maken. De hulpvrager krijgt op deze manier een overzicht over de eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beïnvloeden.

1e module 2e module
 1. Energetische diagnostiek
 2. Imaginatie als werkmethode
 3. Reading met je energieveld als instrument
 4. Het integreren van spirituele aspecten
 5. Energetische diagnostiek in de processen inzichtelijk maken
 6. Reading op chakraniveau
 7. Reading op de lagen van de aura
 8. Energetische diagnostiek herkennen en concretiseren
 9. Reading op koorden
 10. Reading op geprogrammeerde energie
 1. Genogram
 2. Reading op familiekoorden
 3. Reading op tweelingzielen
 4. Reading op persoonlijke gids / engelen
 5. Reading op eigen neutraliteit
 6. Reading op het niveau van de wezensster
 7. Reading op de ready gestelde vraag
 8. Energetische diagnostiek in kaart brengen
 9. Reading in de praktijk (casus)
 10. Intervisie.
 11. Praktijktoets reading/healing

Deze readingblokken zijn gericht op het functioneren in de praktijk van de holistisch energetisch therapeut. Vaardigheden met betrekking tot de werkvormen reading en healing van de praktijk worden praktisch geoefend.

 

Communicatie

Communicatie betekend contact / verbinding. De holistisch energetisch therapeut moet flexibele wijze om kunnen gaan en kennis hebben van communicatiewijzen.
In deze module zal veel aandacht worden gegeven aan de afstemmingstechnieken en goede basishouding van de hulpverlener en cliënt.

3e module
 1. Communicatie. gespreksvaardigheden
 2. Overdracht.  Gebruik vragenlijsten.
 3. Overdracht van de holistisch energetisch therapeut. Therapeutische basisvaardigheden.
 4. Afnemen van een anamnese, voorliching omtrent de energetische behandeling  en mogelijk optredende reacties
 5. Consultvoering. (Rode en gele vlaggen)
 6. Fasen van het groeiproces
 7. Tegen-overdracht. Basisvaardigheden m.b.t. cognitieve gedragstherapie
 8. Opzetten van eigen praktijk 1    
 9. Opzetten van eigen praktijk 2 .  
 10. Evaluatie.

De geleerde communicatieve vaardigheden zijn gericht op het functioneren van de holistisch energetisch therapeut in de praktijk. Verschillende specifieke onderdelen die nodig zijn voor de praktische vorming komen aan de orde.

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.