Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Beroepsopleiding jaar 3

Het derde leerjaar

Holistische energetische therapie steunt op kennis van het fysieke lichaam en kennis van de energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuitieve kennis en ervaring.

Het studieprogramma van het 3e jaar bestaat uit drie onderdelen en kent de inhoud, omvang en niveau zoals is opgesteld in het document Eindtermen Medische en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg'Plato 2013'.

 • Anatomie, fysiologie en Pathologie en energetische aspecten.
 • Healing in de praktijk.
 • Psychopathologie.

In deze modules leert de student alles over de bouw en samenstelling van het lichaam: van cel tot aan de orgaansystemen. Anatomie is een ontdekkingsreis langs de bouw van het menselijk lichaam. Boeiend ontdekken wat we niet met het blote oog kunnen waarnemen. Begrijpen hoe de bouwstenen van ons lichaam zijn samengesteld. Fysiologie gaat over de functie van het lichaam. Leren hoe het lichaam functioneert. Hoe werkt de vertering? Wat doen hormonen? Begrip krijgen hoe alle processen gecontroleerd worden, van orgaanstelsels tot regelsystemen. Pathologie maakt de student bekend met de oorzaken en gevolgen van ziekte, hoe verloopt het ziekteproces, wat zijn de symptomen, wat zijn gevaren en welke behandelmethoden worden gebruikt. Energetische aspecten laat ons zien hoe het fysieke lichaam een verdichting is van onze geest. Kennis van de energetische aspecten laten zien dat de kennis van het menselijk lichaam, de bouw en de functie van de organen en de orgaan- en kliersystemen uitingen zijn van diepere niveaus van het menselijk bewustzijn. Zo wordt er een verrassend licht geworpen op lichaamsweefsels de hersenen , maar ook de geboorte en het stervensproces enzovoort.

Healing in de praktijk is een werkvorm die zich richt op het bewust maken van processen die zich laten zien in en rondom het fysieke lichaam. Met behulp van deze werkvorm  leert de student cliënten te behandelen.

Psychopathologie :  Met psychologie leert de student processen te leren kennen die een basis vormen van de gedragingen en belevingen van de mens. Psychiatrie is niet alleen een medisch vak , maar een breed georiënteerde vorm van hulpverlening GGZ . Het is voor de holistisch energetisch therapeut van belang dat hij vanuit zijn beroepsgroep zijn bevindingen kan communiceren met de andere disciplines uit de gezondheidzorg. Het is daarom van voor student noodzakelijk om kennis te hebben van de psychopathologie.

 

1e module 2e module
 1. Inleiding Anatomie, fysiologie, pathologie en energetische aspecten
 2. Taken met betrekking tot anamnese
 3. Healing op het fysieke lichaam
 4. Histologie, topografie, afweer van het menselijk lichaam, energetische aspecten
 5. Healing op de weefsels
 6. Farmacologie en  biochemie, bewegingapparaat en spierstelsel, energetische aspecten
 7. Energetische voetmassage  met behulp van fonoforese
 8. Het spijsverteringsstelsel, voedingstoffen, pathologie , energetische aspecten
 9. Healing op het spijsverteringskanaal
 10. Huid , fysiologie van de huid, pathologie, diagnodtiek, energetische aspecten
 1. Ademhaling en uitscheidingsstelsel, pathologie, energetische aspecten
 2. Healing op het ademhalingstelsel
 3. Het hormoonstelsel , aandoeningen van het endocriene systeem, energetische aspecten
 4. Healing op het hormoonstelsel
 5. Het bloed en lymfevaatstelsel, functie en samenstelling van het bloed, pathologie, energetische aspecten
 6. Healing op het bloed en lymfevaatstelsel
 7. Zenuwstelsel en zintuigen, aandoeningen van het zenuwstelsel, energetische aspecten
 8. Healing in de praktijk (casus)
 9. Hulpvraag in kaart brengen
 10. Toetsing

 

3e module (psychopathologie)
 1. Inleiding psychopathologie, vormen van gestoord gedrag, psychopathologische problemen
 2. Karakterstructuren, persoonlijkheidsstoornissen en psychosen
 3. Stemmingsstoornissen, schizofrenie, waanstoornissen
 4. Psychopathologie in beeld
 5. Neurotische problemen, angststoornissen, somatoforme stoornissen, organische stoornissen, psychische factoren die een somatische aandoening beïnvloeden
 6. Verslavingen, impulsstoornissen, dissociatieve stoornissen, psycho- seksuele stoornissen
 7. Stoornissen in de vroege jeugd en adolescenten, aanpassingsstoornissen
 8. Biologische-psychiatrische behandelmethoden, Psychofarmaca,Therapieën gericth op activering en non-verbale expressie, psychotherapie.
 9. Collectieve visie en het organiserende principe
 10. Toetsing

 

De lessen worden met behulp van audiovisuele middelen gegeven , zoals power point presentaties en video’s.

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.