Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Beroepsopleiding jaar 2

Het tweede leerjaar

CVIO gebruikt de structuur van ontwikkelingspsychologie en chakrapsychologie en zet het chakrasysteem in  als plattegrond waarop westerse begrippen van persoonlijke ontwikkeling ingevuld kunnen worden.

Het chakrasysteem is een wijsgerige symbolisatie van het universum.

Elk van de zeven niveaus stelt belangrijke levensgebieden voor van het menselijk leven.

De rangschikking van onze chakra’s is de organisatiestructuur die wij scheppen om  tegen de wereld opgewassen te zijn. Door deze innerlijke rangschikking te begrijpen, kunnen wij onze afweermechanismen en behoeften begrijpen en leren hoe we het evenwicht kunnen herstellen.

Zo heeft het chakrasysteem dezelfde  geldigheid als welke psychologische theorie en is ook toepasbaar in de werkvorm healing. Met behulp van chakrapsychologie verkent/herkend  de student zijn eigen bewust en heelwordingsproces. Dit eerste jaar is een reis door de vele dimensies  van, “het eigen zelf”.

1e module 2e module 3e module
 1. De gave van healing het het aanvaarden van dualiteit
 2. Het ontwikkelen van het observerende zelf
 3. Identificatie
 4. Kaarten van bewustzijn
 5. Contact met de energiestroom
 6. Basishealing 1
 7. Basishealing 2
 8. Het innerlijke kind
 9. Healing via zelfbewustzijn 1
 10. Healing via zelfbewustzijn 2
 1. Identificatie met wat je waarneemt "het ware zelf".
 2. De oorsprong en het karma van het lagere zelf
 3. Het hogere zelf
 4. Kernkwaliteiten
 5. Healing 1e en 7e chakra
 6. Healing 2e en 6e chakra
 7. Healing 3e en 5e chakra
 8. Healing hartchakra
 9. De lagen van de aura
 10. Healing op de lagen van de aura. Deze verbinden met de chakra's
 1. Energieblokkades
 2. Energetische afweermechanismen
 3. Healing op het 1e niveau
 4. Healing op het 2e niveau
 5. Healing op het 3e niveau
 6. Healing op het 4e niveau
 7. Healing op het 5e niveau
 8. Healing op het 6e niveau
 9. Healing op het 7e niveau
 10. Toetsing

 

Het onderwijsconcept van CVIO is studentgerichtheid. Dit wordt in uitdrukking gebracht in een effectieve studiebegeleiding (supervisie) en het creëren van een leerklimaat waarin de student zijn zwakke en sterke kanten van zijn persoonlijkheid kan uitdagen en de creativiteit, verlangens en intenties kan ontwikkelen.

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.