Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Fonoforese en reflexologie

Fonoforese is de behandeling van mensen met geluidfrequenties doormiddel van stemvorken . Het is een subtiele maar krachtige methode om de harmonie te herstellen van lichaam , ziel en geest.

Reflexologie is een wetenschap, die uitgaat van het principe dat op onder andere handen en voeten reflexzones liggen, die corresponderen met alle organen en klieren en andere delen van het lichaam. Het chakra-energiesysteem vinden we ook op de voeten en handen  terug.

Vanuit de kruin ontvangen we de energie uit de kosmos, hier verbind de energie zich met de kruinchakra die weer in verbinding staat met de chakra's die daar onder liggen.

Op de voet vinden we vijf fysieke energiecentra in het lichaam aan. Het voorhoofdschakra en kruinechakra, wordt samen met de keelchakra als etherisch centrum aangeduid.

 

 

Deze basisopleiding geeft inzicht  in de achtergrond van verschillende frequenties , en licht de belangrijkste frequenties toe en geeft vervolgens mogelijkheden om deze reflexologisch toe te passen.

De voeten geven ons  inzicht hoe wij letterlijk en figuurlijk in het leven staan.

En  zijn onze handen een uiting van hoe we in contact staan met ons hart, we zenden dan ook via onze handen energie uit, handoplegging en healing zijn hier manifestaties van.

De voeten laten ons zien hoe wij ons bestaansrecht op deze aarde vorm geven, alsook hoe wij dit in eigendom mogen nemen, waardoor wij mogen zijn wie we zijn.

Door de chakra's onder de voet te benaderen  met een specifieke stemvork kunnen we de 7 chakra's specifiek zichtbaar maken voor onze fysieke ogen. 

Op het moment dat de energiestromen geblokkeerd worden, hoopt de energie zich op en dikt in, kristalliseert en zorgt voor pijn in het lichaam en in de voeten en tenen. Hoe langer de emoties worden vastgehouden, hoe harder de plek wordt, die samen kan gaan met pijn, het is terug te zien aan de stand van de voet en de tenen hoe de energie stroomt.

Hoewel we ons er weinig of niet van bewust zijn , hebben geluiden, of trillingsfrequenties , een enerome invloed op ons lichaam. Niet voor niets klagen mensen die in de buurt wonen van een zendmast over fysieke en mentale klachten . Als er verstorende trillingen zijn , zoals  zendmasten, dan zijn er ook helende tonen die ons lichaam weer helpen in balans te komen. Van klank wordt zelfs gezegd dat het de basis is van alle leven op aarde.

 

De basisopleiding  bestaat uit  modules van 10 lessen   waarin inzicht wordt verkregen in de achtergrond van de frequenties van helende stemvorken en toepassing hiervan .

In  het najaar  van 2019  wordt er een  Basisopleiding  Fonoforese  en reflexologie aangeboden

Doelgroep: Een ieder die geinteresseerd is in  Fonoforese en reflexologie  is welkom op deze basiopleiding .

Aanmelding : info@cvio.nl

Kosten:€ 450,- per module
 

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.