Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Spirituele reis

Centrum voor intuïtieve ontwikkeling organiseert reizen naar plaatsen op deze aarde waar we ons, in rust en vrede en vanuit een gevoel van harmonie met onszelf, ook liefdevol mogen ontmoeten. Hiervoor bezoeken we plaatsen met een krachtuitstraling ,zoals kloosters ,maar ook plaatsen waar  een helende energie van uitgaat, , zoals  het versteende woud en thermische baden.

Op het eiland Lesbos in Griekenland vinden we zo’n krachtuitstraling. Onder dit eiland lopen energielijnen die ons helpen enerverende ervaringen op te doen. We maken op deze reis contact met onze uiterlijke en innerlijke  wereld en krijgen inzicht in ons eigen leerleerprocessen in dit leven.

Het programma voor zo’n heerlijke week met vakantiegevoel zal bestaan uit gezamenlijk mediteren, de rust die je hierin vindt jezelf ook eigen maken. Met behulp van elkaar gerichte oefeningen doen, maar ook vooral genieten van het oord waar we verblijven. We gaan excursies maken en sluiten alle dagen af met een gezamenlijke maaltijd.

In September  2020 organiseert CVIO een spirituele reis naar het Griekse eiland Lesbos.

 

Soms is het goed om even uit je dagelijks omstandigheden te stappen door deze los te laten en op reis te gaan naar een oord van rust, harmonie en zingeving.

 

 

Kosten

De reissom is € 1699,-. Dit is inclusief de vliegreis, annuleringsverzekering, overnachting met een eigen kamer, elke ochtend een ontbijtbuffet, lessen in de vrije natuur en eigen vervoer op het eiland.

Toelating

Een ieder die een basisopleiding intuïtieve ontwikkeling heeft gevolgd kan deze bijzondere reis maken. De groep wordt geselecteerd op de motivatie van de deelnemer door middel van een intakegesprek.

 

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.