Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Mindfulness

Minfulness is het basiswoord voor wie beter wil omgaan met de onvermijdelijke stress van het leven

Mindfulness vindt zijn oorsprong in boeddhistische meditatietechnieken. In plaats van voortdurend toe te leven naar doelen die ver in de toekomst liggen, leer je met een milde open aandacht aanwezig te zijn bij wat nu is. We richten ons op het terugvinden van de eenvoud van ons bestaan.
Tijdens deze cursus zullen we ook gebruik maken van meditatie en yoga, om zo nog beter evenwicht te vinden in het nu.

 

Mindfulness leert je hoe je de rust en de helderheid kunt opzoeken in jezelf, ook als het leven je deze rust niet gunt. Mindfulness geeft je de vrijheid goed om te gaan met deze onrust, zonder jezelf hierin te verliezen.

 

 

Mindfulness kun je leren in een compact programma

  • Gedurende 8 lessen leer je contact maken met je gevoelens, gedachten , gewoontes en gedragingen.
  • Je leert je eigen geest te observeren en ontdekt hoe je je eigen leven kunt creëren.
  • Door meditatieoefeningen, yoga leer je waar te nemen met wie jij bent.
  • Je leert je eigen stressbronnen herkenen en daar anders mee om te gaan.
  • Je leert vaardigheden die je kunt toepassen in je dagelijks leven.
  • De cursus is inclusief een reader die een houvast bied tijdens en na de cursus.
  • Het groepsproces wordt ondersteund door professionele trainers.

 

Klik hier voor aanvraagformulier bodyscan

In het najaar 2019 wordt er weer een mindfulnesstraining aangeboden

Docent?Psycoloog  : Kiki de Jonge - www.groeiflow.nl
Locatie: CVIO schapedijkje 2a in Dokkum
Opgave : info@cvio.nl

 

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.