Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Intuïtieve ontwikkeling

Dit 1e leerjaar kan ook los gevolgd worden als de basisopleiding Intuitieve Ontwikkeling. Dit leerjaar is gericht op de eigen intuitieve ontwikkeling, waarin een basis wordt gelegd om bewust te worden wat er op verschillende energieniveaus gebeurd. Ook worden vermogens om bewust te voelen, te weten en te zien ontwikkeld. Om de intuitie te ontwikkelen werkt CVIO met geleide meditaties / visualisaties en praktische oefeningen met energie. Het eerste jaar is opgebouwd uit drie modules en start elk jaar in het voor en najaar ( april en september)                               
Intuitieve ontwikkeling 1, 2 en 3. Elke module bestaat uit 10 lessen. In de volgende jaren richt de opleiding zich op het beroepsmatig inzetten van intuitieve vaardigheden

IN HET EERSTE JAAR WORDT PRIMAIR AANDACHT BESTEED AAN HET ASPECT

VERTROUWEN VINDEN IN JEZELF EN PRAKTISCH KUNNEN OMGAAN MET ENERGIE

Toelating geschied doormiddel van een intakegesprek. Er wordt op readingniveau gekeken welke processen zich spiegelen, op basis van deze waargenomen informatie krijgt de deelnemer een persoonlijk advies.

 

Uitleg basisbegrippen

Startgroep  2019 :  woensdagmorgen  11 september  van  9,00-11.00

Informatiemiddag 2020: in februari 2020  wordt er een informatiemiddag met introductieles aangeboden m.b.t. inttuitieve ontwikkeling. Opgave kan via de mail: info@cvio.nl

Intuïtieve Ontwikkeling 1 Intuïtieve Ontwikkeling 2 Intuïtieve Ontwikkeling 3
1e leerjaar
 • Gronden = Jezelf met de aarde verbinden
 • Het vinden van je eigen veiligheid en ruimte
 • Contact maken met je voelen
 • Ademhalingsoefeningen
 • Dans en beweging
 • Ontspanning en visualisatie
 • Ontmoeten van je kracht en je kwetsbaarheid
 • Mindfulness oefeningen
 • Bepalen van je eigen ruimte
 • Verkenningstochten in je eigen energiesysteem
 • Ervaren hoe je communiceert met anderen
 • Ervaren van koorden
 • Uitbalanceren van chakra's
 • Werken met aardse en kosmische energie
 • Ontdekken van je eigen uitstraling
 • Loslaten van beperkende gedachtenpatronen
 • Het voelen en zichtbaar maken  van de aura
 • Verbindingen leggen met de onderlinge chakra's
 • Bewustworden van de psychologische aspecten van de chakra's
 • Ontdekken van je mannelijke en vrouwelijke energie
 • Groepshealing
 • Fonoforese (stemvorken)
 • De kracht ontdekken van edelstenen
 • Dansen kundalini (chakradans)
 • Werken met geluid op de 2e chakra en 5e chakra
 • Bio-energetische oefeningen
 • Mannelijke en vrouwelijke polariteit
 • Klankschalen
 • De ontwikkelingsfasen in je leven
 • Counseling

 

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.