Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Edelstenen - klank- numerologie en fonoforese

Werken met oerkrachten

Edelstenen worden ook wel gestold levenslicht genoemd. Hang maar eens een bergkristallen hanger voor het raam. Op het moment dat de zon schijnt, ontstaat er  in ruimte een kleurrijk schouwspel, die op de regenboog lijkt. Niet alleen de natuurlijke vormen van bergkristal zijn door hun eigenschappen toepasbaar. Ook door middel van het geluid van de kristallen ( de stem van het kristal) kunnen de krachten uit de natuur beluisterd worden. Dit kan door middel van kristallen klankschalen. Zij laten ons een geluid horen en voelen die van invloed zijn op onze gesteldheid.

Klank is energie en energie wordt omgezet in vorm en materie, zo is de wereld een en al geluid. De geluiden in de natuur accentueren de stilte, doch ook de stilte heeft zijn eigen geluid. De kunst van het horen , van de harmonie van het geluidloze geluid, is een vorm van meditatie

Therapievormen met geluidfrequenties

  • Edelstenen
  • Fonoforese. (stemvorken) en numerologie
  • Klankschalen
  • Het indiaanse medicijnwiel

Tibetaanse klankschalen, maar ook kristallen klankschalen, alsook stemvorken zijn unieke instrumenten. Ga je deze schalen of stemvorken aanslaan , dan ontstaan er onverwachts een warme diep voelbare trilling, die de om ringende lucht omzetten in volle harmonieuze klanken. Zo heeft iedere stemvork een eigen frequentie en kunnen therapeutisch worden ingezet.Het werken met een bepaalde stemvork zal,  in combinatie met wat je over numerologie weet, je intuitie versterken en je beleving verdiepen. Je ervaart  van binnenuit wat  processen vertellen en hoe we met de nummers van onze geboortetrilling energetisch  contact kunnen maken met onze zieletrilling , karmische trilling, ons talent, ons pad en ons doelbewustzijn.

Het indiaanse medicijnwiel samen met numerologie geeft symbolisch een projectie van onszelf en kan ons helpen in contact te komen met de wijze waarop wij ons leven vorm geven.

Werken met onze voorouders brengt ons in contact met wat er in onze familielijnen heeft afgespeeld. Deze waardevolle informatie kan ons helpen ons te beseffen dat we ook sluimende energieen mee kunnen dragen uit onze familie . Energieen die we kennen als verdriet,boosheid, zwaarmoedigheid, verinnerlijkte schuldbeleving etc, kunnen voorbeelden zijn hiervan. Als deze afkomstig uit de familie opgeslagen energieen  naar de opppervlakte worden gebracht en worden geuit,verwerkt en geprocesed gaan we samenhangen zien en creeeren we een nieuw besef/bewustzijn in ons leven

In het najaar van 2019 start er een verdiepingsopleiding voor therapeuten  van 3 modules van 10 lessen. In deze opleiding leren we hoe we contact  kunnen maken met de kern /achtergrond van processen die zich aandienen , alsook inzicht krijgen op welke gebeurtenissen hierin hebben plaatsgevonden . Verbanden leggen op intuitief niveau , zonder het rationeel te begrijpen. Werken met genogram , numerologie  en medidicijnwiel

Kosten: € 1350,- Gespreide betaling in drie termijnen € 450,-

Inclusief reader en certificaat

Opgave via het secretariaat van CVIO Tel 0519-220700

info@cvio.nl     www.cvio.nl

 

Doelstelling van deze vervolg-verdiepings-opleiding

  • Met fonoforese en numerologie iemands aanleg bepalen, en vanuit een energetische benadering hiermee verbinding maken
  • Biografie en hulpvraag  energetisch  in kaart brengen .
  • Je eigen zielsmissie verdieping geven en dit kunnen communiceren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.