Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Basisopleidingen

Waarom jezelf intuïtief ontwikkelen

In deze drukke, roerige tijd hebben we vaak weinig tijd voor ons zelf. We gaan vaak helemaal op in ons werk, studie, sociale verplichtingen, gezinsleven en het invullen van onze vrije tijd zoals sport en vakanties. Wanneer we hierin voor onszelf een natuurlijk evenwicht kunnen vinden ervaren we dit als positief en staan dan ook krachtig en evenwichtig in het leven.
Als het natuurlijk evenwicht uit balans is ervaren wij dat ook. We kunnen dan zowel fysieke als psychische klachten ervaren, onze geest en lichaam zenden signalen uit. Dat kan zich uiten in, bijvoorbeeld hoofdpijn bij een studie die je zwaar valt. Maar ook chronische vermoeidheid, niet lekker in je vel zitten, kunnen daar de oorzaak van zijn. Om hier antwoord op te krijgen is het belangrijk dat je goed bij jezelf terug kunt komen. Jezelf intuïtief ontwikkelen is een manier om je eigen innerlijke kracht te ontmoeten, waardoor je de mogelijkheid krijgt weer in harmonie te komen met jezelf en waardoor je o.a. antwoorden kunt geven op levensvragen en relatievragen.

Intuïtie is iets wat ieder dagelijks meemaakt. Op het moment dat onze intuïtie werkt weten we zonder reden wat het beste is, welke keuzes we mogen maken in ons leven. Als de intuïtie aan het werk is , lijkt het net of de dingen toevallig gebeuren. Kenmerkend voor intuïtie is dat we er geen moeite voor hoeven te doen. Intuïtie is een zorgzame informatie die continu vanuit een spirituele bron naar het dagbewuste wordt uitgezonden, maar niet altijd wordt ontvangen, dat is jammer ,want zo gaan veel heilzame instructies verloren in de beslommeringen van alledag. Intuïtieve informatie kan op vele manieren tot ons komen, zo kunnen we een droom hebben die ons bewust maakt hoe we in het leven staan. We kunnen soms het gevoel hebben dat een onzichtbare hand ons leidt. Een gedachte die zomaar uit de lucht komt vallen en jou dat inzicht geeft die jij nu net nodig hebt. Er zijn zoveel momenten waarop intuïtieve aanwijzingen zich aandienen, als we deze leren zien en herkennen, ontdekken we dat ons leven vol is met goede raad van binnen uit.

Door o.a. ademhalingstechnieken, lichaamsoefeningen, meditatie en visualisatieoefeningen toe te passen kunnen wij op onze beurt onze chakra's, onze gezondheid en ons leven beinvloeden. In de opleiding wordt er aandacht besteed aan de manier waarop wij communiceren met ons energiesysteem en chakra's. Dit geeft ons inzicht in hoe wij met onszelf en met de ander contact maken. We leren duidelijkheid te krijgen in deze communicatie. Vervolgens leren we dat het mogelijk is communicatieve chakra's te veranderen, zodat we verbonden worden met een eigen zuiver weten.

Eerste jaar  intuitieve ontwikkeling wordt tweemaal per jaar aangeboden ( in het voorjaar en in het najaar) zie startdata opleidingen .

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.